استعلام بازرگانی و خرید خارجی

چنانچه قصد خرید محصول ، خدمات و یا اخذ نمایندگی از یک کشور دنیا را دارید کارشناسان ما به دو صورت میتوانند خدمات خود را ارائه دهند

الف – جستجوی کالا یا خدمات مورد نیاز از کشورهای ارائه دهنده و تهیه گزارشی کامل از آخرین قیمتها و استعلامات مورد نیاز و دریافت و ارائه پیش فاکتور رسمی ، با دریافت حق الزحمه توافقی نسبت به موضوع ( با تکمیل نمودن فرم استعلام زیر به صورت رایگان )

 

یا

 

ب – مشاوره در خصوص کالا یا خدمات مورد نیاز و تحلیل بازار و بررسی عرضه و تقاضای آن در ایران و همچنین برآورد سود و زیان و رقبای داخلی و خارجی ، و … ( با گرفتن وقت مشاوره و پرداخت هزینه آن )